Fixed Star Long 1900 Long 2000
KERB 29PIS40 01ARI03
DENEB KAITOS (Difda) 01ARI11 02ARI35
ALGENIB 07ARI46 09ARI09
ERAKIS 08ARI20 09ARI42
ALDERAMIN 11ARI24 12ARI47
ALPHERATZ 12ARI55 14ARI18
NODUS II 15ARI51 17ARI10
BATEN KAITOS 20ARI33 21ARI57
ACAMAR 21ARI52 23ARI16
KURDAH 22ARI50 24ARI13
AL PHERG 25ARI25 26ARI49
VERTEX 26ARI28 27ARI51
ALRISHA 27ARI59 29ARI23
MIRACH 29ARI01 00TAU24
MIRA 00TAU07 01TAU31
ANGETENAR 01TAU14 02TAU38
TYL 01TAU21 02TAU42
MESARTHIM 01TAU47 03TAU11
SHERATAN 02TAU34 03TAU58
CAPH 03TAU43 05TAU07
ALPHIRK 04TAU11 05TAU33
METALLAH 05TAU28 06TAU52
HAMAL 06TAU16 07TAU40
SCHEDIR 06TAU24 07TAU47
ADHIL 06TAU28 07TAU52
AZHA 07TAU21 08TAU45
KAFFALJIDHMA 08TAU02 09TAU26
ACHIRD 08TAU50 10TAU15
ZIBAL 12TAU26 13TAU50
CIH 12TAU33 13TAU56
ALMACH 12TAU50 14TAU14
MENKAR 12TAU55 14TAU19
RUCHA 16TAU32 17TAU56
BOTEIN 19TAU27 20TAU51
RANA 19TAU28 20TAU52
ZAURAK 22TAU28 23TAU52
CAPULUS 22TAU48 24TAU12
SEGIN 23TAU22 24TAU46
ALGOL 24TAU46 26TAU10
MISAM 26TAU18 27TAU41
MIRAM 27TAU19 28TAU42
ELECTRA 28TAU01 29TAU25
BEID 28TAU02 29TAU26
CELAENO 28TAU02 29TAU26
TAYGETA 28TAU10 29TAU34
MAIA 28TAU17 29TAU41
MEROPE 28TAU18 29TAU42
ASTEROPE 28TAU21 29TAU44
THEEMIN 28TAU29 29TAU53
ALCYONE 28TAU36 00GEM00
ALRAI 28TAU42 00GEM06
KEID 28TAU52 00GEM11
ATLAS 28TAU58 00GEM21
PLEIONE 28TAU59 00GEM23
ATIKS 29TAU45 01GEM09
MIRFAK 00GEM41 02GEM05
MENKIB 03GEM35 04GEM58
SCEPTRUM 03GEM51 05GEM15
PRIMA HYADUM 04GEM24 05GEM48
HYADUM II 05GEM28 06GEM52
AIN 07GEM04 08GEM28
ALDEBARAN 08GEM23 09GEM47
TABIT 10GEM31 11GEM55
CURSA 13GEM53 15GEM17
HASSELEH 15GEM15 16GEM38
RIGEL 15GEM26 16GEM50
HOEDUS I  Haedi 1 17GEM14 18GEM38
HOEDUS II Haedi11 18GEM03 19GEM27
NIHAL 18GEM17 19GEM40
BELLATRIX 19GEM33 20GEM57
ARNEB 19GEM59 21GEM23
CAPELLA 20GEM28 21GEM51
PHACT 20GEM46 22GEM10
MINTAKA 21GEM00 22GEM24
EL NATH 21GEM11 22GEM35
ENSIS M42, The Great Orion Nebula 21GEM35 22GEM59
HATSYA 21GEM36 23GEM00
ALNILAM (Cingula Orionis) 22GEM04 23GEM28
MEISSA (Heka) 22GEM19 23GEM42
ALNITAK 23GEM17 24GEM41
AL HECKA 23GEM23 24GEM47
SAIPH 25GEM00 26GEM24
WAZN 25GEM01 26GEM25
POLARIS 27GEM10 28GEM34
BETELGEUSE 27GEM21 28GEM45
MENKALINAN 28GEM31 29GEM55
YILDUN 29GEM48 01CAN12
PROPUS (Tejat Propus) 02CAN02 03CAN26
TEJAT POSTERIOR 03CAN54 05CAN18
MIRZAM 05CAN48 07CAN11
FURUD 05CAN59 07CAN23
ALHENA 07CAN42 09CAN06
MEBSUTA 08CAN33 09CAN56
ALZIRR 09CAN49 11CAN13
DZIBAN 12CAN21 13CAN48
SIRIUS 12CAN42 14CAN05
CANOPUS 13CAN35 14CAN58
MEKBUDA 13CAN36 14CAN59
WASAT 17CAN07 18CAN31
MULIPHEIN 18CAN13 19CAN36
CASTOR 18CAN51 20CAN14
ADARA 19CAN22 20CAN46
GOMEISA 20CAN48 22CAN12
MUSCIDA 21CAN36 23CAN00
POLLUX 21CAN50 23CAN13
WEZEN 22CAN00 23CAN24
PROCYON 24CAN24 25CAN47
ALUDRA 28CAN09 29CAN32
TALITHA 01LEO25 02LEO48
AL TARF 02LEO52 04LEO15
AZMIDISKE 04LEO39 06LEO02
PRAESAEPE 05LEO57 07LEO20
ASELLUS BOREALIS 06LEO09 07LEO32
ASELLUS AUSTRAL 07LEO19 08LEO43
GIANSAR 08LEO55 10LEO20
KOCHAB 11LEO54 13LEO19
ACUBENS (Sertan) 12LEO15 13LEO38
DUBHE 13LEO47 15LEO12
ALTERF 16LEO29 17LEO52
NAOS 17LEO10 18LEO33
MERAK 18LEO02 19LEO26
TANIA BOREALIS 18LEO09 19LEO33
RAS ELASED AUST (Algenubi) 19LEO18 20LEO42
TANIA AUSTRALIS 19LEO50 21LEO14
RAS ELASED BORE 20LEO02 21LEO26
PHERKAD 20LEO10 21LEO36
SUBRA 22LEO51 24LEO15
ALFARD 25LEO53 27LEO17
ADHAFERA 26LEO10 27LEO34
AL JABHAH 26LEO30 27LEO54
ALGIEBA 28LEO12 29LEO37
REGULUS 28LEO26 29LEO50
PHECDA 29LEO04 00VIR29
PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53
MEGREZ 29LEO39 01VIR04
EL KOPHRAH 02VIR15 03VIR40
ALULA BOREALE 05VIR15 06VIR39
ALULA AUSTRALE 05VIR57 07VIR21
THUBAN 06VIR02 07VIR27
ALIOTH 07VIR31 08VIR56
ALSUHAIL 09VIR49 11VIR11
ZOSMA 09VIR55 11VIR19
COXA 12VIR02 13VIR25
MIZAR 14VIR17 15VIR42
ALCOR 14VIR27 15VIR52
ASTERION 16VIR20 17VIR42
DENEBOLA 20VIR14 21VIR37
AVIOR 21VIR47 23VIR08
ALKES 22VIR19 23VIR41
COR CAROLI 23VIR10 24VIR34
COPULA 23VIR43 25VIR08
LABRUM 25VIR18 26VIR41
ALKAID (Benetnash) 25VIR31 26VIR56
ZAVIJAVA 25VIR45 27VIR10
MARKEB 27VIR31 28VIR54
NODUS I 01LIB51 03LIB23
ZANIAH 03LIB08 04LIB31
EDASICH 03LIB31 04LIB57
TUREIS 03LIB58 05LIB20
DIADEM 07LIB34 08LIB57
VINDEMIATRIX 08LIB33 09LIB56
PORRIMA (Caphir) 08LIB46 10LIB08
GIENAH (CRV) 09LIB20 10LIB44
AUVA 10LIB04 11LIB28
MINKAR 10LIB17 11LIB40
ALCHITA 10LIB51 12LIB15
ALGORAB 12LIB04 13LIB27
MERGA 14LIB01 15LIB27
KRAZ 15LIB58 17LIB22
SEGINUS 16LIB16 17LIB40
MUFRID 17LIB56 19LIB20
HEZE 20LIB29 21LIB53
FORAMEN 20LIB47 22LIB09
SPICA 22LIB27 23LIB50
ARCTURUS 22LIB50 24LIB14
NEKKAR 22LIB50 24LIB15
IZAR 26LIB42 28LIB06
MIAPLACIDUS 00SCO37 01SCO58
PRINCEPS 01SCO45 03SCO09
ALKALUROPS 01SCO47 03SCO11
SYRMA 02SCO24 03SCO48
CEGINUS 03SCO41 05SCO06
GACRUX 05SCO21 06SCO44
KHAMBALIA 05SCO33 06SCO57
NUSAKAN 07SCO43 09SCO07
MIMOSA 10SCO16 11SCO39
ACRUX 10SCO29 11SCO52
ALPHECCA (Gemma) 10SCO53 12SCO18
MENKENT 10SCO55 12SCO18
ZUBEN ELGENUBI (South Scale) 13SCO41 15SCO05
ZUBEN ELAKRIBI 13SCO53 15SCO17
ZUBEN HAKRABI 17SCO22 18SCO46
ZUBEN ELSCHEMALI (North Scale) 17SCO59 19SCO22
UNUKALHAI 20SCO40 22SCO05
AGENA 22SCO24 23SCO48
ARRAKIS 23SCO21 24SCO45
ZUBEN ELAKRAB 23SCO44 25SCO08
MARSIK 24SCO19 25SCO43
TOLIMAN (Bungula) 28SCO13 29SCO29
KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05
KAJAM 00SAG10 01SAG35
YED PRIOR 00SAG54 02SAG18
DSCHUBBA (Isidus) 01SAG10 02SAG34
ACRAB 01SAG48 03SAG11
YED POSTERIOR 02SAG07 03SAG31
JABBAH 03SAG15 04SAG39
MARFIK 04SAG12 05SAG36
HAN 07SAG50 09SAG14
ANTARES 08SAG22 09SAG46
KUMA 08SAG54 10SAG20
ALWAID Rastaban 10SAG34 11SAG58
SARIN 13SAG22 14SAG46
RAS ALGETHI 14SAG45 16SAG09
GRAFIAS 15SAG51 17SAG14
SABIK 16SAG34 17SAG58
MAASYM 18SAG30 19SAG54
ATRIA 19SAG30 20SAG54
RAS ALHAGUE 21SAG03 22SAG27
LESATH 22SAG37 24SAG01
SHAULA 23SAG11 24SAG35
GRUMIUM 23SAG21 24SAG45
KELB ALRAI 23SAG56 25SAG20
SARGAS 24SAG12 25SAG36
ACULEUS 24SAG20 25SAG44
ETAMIN 26SAG35 27SAG58
ACUMEN 27SAG21 28SAG45
SINISTRA 28SAG21 29SAG45
SPICULUM 29SAG40 01CAP04
ALNASL (Spiculum) 29SAG52 01CAP16
POLIS 01CAP49 03CAP13
KAUS MEDIUS 03CAP11 04CAP35
KAUS AUSTRALIS 03CAP41 05CAP05
KAUS BOREALIS 04CAP55 06CAP19
FACIES 06CAP54 08CAP18
NUNKI (Pelagus) 10CAP59 12CAP23
ASCELLA 12CAP15 13CAP38
MANUBRIUM 13CAP36 15CAP00
VEGA 13CAP55 15CAP19
ALYA 14CAP22 15CAP45
ARKAB PRIOR 14CAP23 15CAP47
ARKAB POSTERIOR 14CAP26 15CAP50
ALBALDAH 14CAP51 16CAP15
RUKBAT 15CAP14 16CAP38
SHELIAK 17CAP30 18CAP53
DHENEB 18CAP24 19CAP48
SULAPHAT 20CAP32 21CAP55
DENEB OKAB 22CAP14 23CAP38
PEACOCK 22CAP25 23CAP49
TEREBELLUM 24CAP27 25CAP51
TARAZED 29CAP33 00AQU56
SHAM 29CAP41 01AQU04
ALBIREO 29CAP52 01AQU15
ALTAIR 00AQU22 01AQU47
ALSHAIN 01AQU02 02AQU25
GIEDI PRIMA 02AQU22 03AQU46
GIEDI SECUNDA 02AQU28 03AQU51
DABIH 02AQU39 04AQU03
ALSHAT 03AQU02 04AQU26
OCULUS 03AQU19 04AQU43
BOS 03AQU46 05AQU10
ALBALI 10AQU20 11AQU43
ARMUS 11AQU21 12AQU44
DORSUM 12AQU27 13AQU51
ALNAIR 14AQU30 15AQU54
ROTANEV 14AQU57 16AQU20
SUALOCIN 15AQU59 17AQU23
CASTRA 18AQU48 20AQU12
NASHIRA 20AQU23 21AQU47
KITALPHA 21AQU43 23AQU07
SADALSUUD 22AQU00 23AQU24
DENEB ALGEDI 22AQU08 23AQU33
SADOR 23AQU28 24AQU50
GIENAH (CYG) 26AQU21 27AQU45
ENIF 00PIS30 01PIS53
ANCHA 01PIS52 03PIS16
SADALMELEK 02PIS22 03PIS46
FOMALHAUT 02PIS27 03PIS52
DENEB ADIGE 03PIS57 05PIS20
SADALACHBIA 05PIS19 06PIS43
BIHAM 05PIS26 06PIS50
SKAT 07PIS29 08PIS52
SITULA 08PIS01 09PIS25
ACHERNAR 13PIS53 15PIS19
ANKAA 14PIS05 15PIS30
HOMAM 14PIS45 16PIS09
MARKAB 22PIS06 23PIS29
SADALBARI 23PIS00 24PIS23
MATAR 24PIS20 25PIS43
AZELFAFAGE 26PIS54 28PIS17
SCHEAT 27PIS59 29PIS22
KERB 29PIS40 01ARI03

Homepage | Star Lists